کلـبه عشـــق

روی قبرم بنویسید ...

روی قبرم بنویسیدبه یک خط درشت...
حسرت دیدن دلدارمراآخرکشت..
بنویسیدکسی گریه برایم نکند..
چون که خوردم زهمه خنجرآلوده زپشت..
بنویسیدکسی گل نگذارداینجا..
جزگلم هیچ گلی بوی ندارداینجا..
شمع آریدکه باسوختنش برقبرم..
خودبسوزدوزدل اشک ببارداینجا..
بنویسیددر این قبرکسی رفته به خواب
که شده آرزوهایش همگی نقش برآب..
درپی یار روان بودلیکن افسوس..
یارواوبودخیالی فقط ازجنس سراب..
بنویسیدتوقف نکندهیچکسی..
نشود هیچ کسی مدعی همنفسی..
زنده بودم به خداهرچه کشیدم فریاد..
نه کسی بوددراین شهرنه فریادرسی...

....ﺑﺎﺧـﺘـﻢ ﻣـــــﺎﺩَﺭ ....

....ﺑﺎﺧـﺘـﻢ ﻣـــــﺎﺩَﺭ ....

ﺍﯾـﻦ ﺑـﺎﺭ ﻧـَﻪ ﺩَﺭ ﺑــﺎﺯﯼ ﺑـﺎ ﮐـﻮﺩَﮐـﺎﻥ ﮐـﻮﭼِـﻪ....!

ﺩﺭ ﺯِﻧـــــﺪِﮔـﯽ ﺑـﺎﺧـﺘـَﻢ..

ﻣـــــﺎﺩَﺭ

ﺯِﻧـﺪﮔـﯿـَﻢ ﺭﺍ ﺑـﺎﺧـﺘـَﻢ...
ﭼـــــﺎﺩُﺭ ﺳِـﻔـﯿـﺪ ﻧـَﻤـﺎﺯﺕ ﺭﺍ ﺳَـﺮ ﮐـُﻦ ﻭ

ﺳـَﺮ ﺳَـﺠـّــــﺎﺩِﻩ ﺑـِﺸـﯿـﻦ..

ﺗـﻮ ﺑَـﺮﺍﯾـﻢ ﺩُﻋـــــﺎ ﮐـُﻦ..

خدایا..

خدایا

بابت آن روز

که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!!

من عصبانی بودم

برای انسانی که تو میگفتی

ارزشــــَش را ندارد

و مــــــــــن پا فشاری می کردم

اهای خــــــــــــــــــدا...

اهای خــــــــــــــــــدا...عشقمو دیدی!!!
دیدی چه قدر راحت منو فروخــــــــــــــــــــت!!!
مگه عشقش نبودم
مگه نفسش نبودم
مگه نمیگفت بدون من میمیره
حالا داره دست به دست با یکی دیگه جونمـــــــــــــــــــو میگیره
اهای خدا تاحالا هر چی سرم اومد گفتم واگذارش کردم به تو
ولی هیچ کاری نکردی
دیگه واگذارش به خودم
حق اعتراضم نداری
آهای خدا
به خداوندی خودت قســـــــــــــــــــــم ازش نمیگذرم
به خداوندی خودت قسم انتقام تک تک اشکامو ازش میگیرم
به خداوندی خودت قسم دیگه دل میشــــــــــــــــــکنم
دوستـــــــــــــــــــــش داشتم
عاشقـــــــــــــــــــــش بودم
عشقـــــــــــــــــــــم بود...
سرگرمیش بودم...
بازیچش بودم...
توخیالش بودم...بیخیالم بود...
به خداوندی خودت قســــــــــــــــم تاوانه همه این سادگیمو ازش میگیرم....
هیــــــــــــــــــــــــــس خدا...
هیچی نگو ...
این همه واگذار کردم بهت بسه....
دیگه فقط حق داری مثله همیشه سکوت کنی....
بزار فکر کنم صدامو نمیشنوی ...
واسم راحت تره!!!

آغوش..

در من
دیـوانه ای جا مانده
که دست از
دوست داشتنت بر نمیدارد
با تو قدم میزند
حـرف میزند
میخندد
شعـر میخواند
قهوه میخـورد
فقط ..
نمیتواند
در آغوش بگیردت ...
به گمانم
همین بی آغوشی
او را
خواهد کشت ...

میدونم خیلی سخته..


ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ❥
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ❥
ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﮕﻬﺶ ﺩﺍﺭﯼ !❥
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ...❥

☜ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯽ!☞
ﭼﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﻗﺘﯿﻪ !
 ⇜⇜⇜ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ...ﻣﯿﺮﻩ!⇝⇝⇝

ﺑﻔﻬــــــــــﻢ !
✘ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ : ﺧـــــــﺪﺍﺣــﺎﻓﻆ .✘
 ﺑﯿﺸﺘﺮﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺍﺭﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ... ★

☜کسی که تورو نمیخواد، نمیخواد دیگه...☞
✘بیشتر از این غرورتو نشکن واسش...✘

خودتو خورد نکن...✘
تو خودت بشکن...
غصه بخور اما آویزونش نشووو...

میدونم خیلی سخته..

بسلامتی..


●سلامتی دلم که خیلی شکسته
●سلامتی دلش که دلموشکسته
●سلامتی باوفاییام
●سلامتی بی وفاییش
●سلامتی قسمهای دروغش به جون من
●سلامتی بغضم که هرشب میشکنه
●سلامتی هق هق هایی که توتنهاییم سرمیدم
●سلامتی آدمایی که هیچوقت درکم نکردن
●سلامتی وقتی که میگه ناراحت شدی بااینکه اشکام میریزه میگم نه مهم نیست
●سلامتی خودم که ازجوونیم خیری ندیدم
●.سلامتی شبهای سردم
●.سلامتی خودم که یه گوشه کز کردم
●سلامتی اون که تواین روزانبودش روحس کردم
●سلامتی تک تک اشکام که هر شب باهامه
●سلامتی همه ی بی کسے هام

افسوس ..

چہ بی رحم

میشود

ڪسی ڪہ

میفهمد

از تہ دل

دوستش دارے ....

خدا جونم؟؟؟⇑...

خدا جونم؟؟؟⇑. . .
دله بندت گرفته...⇑. . .
داره گریه میکنه...⇑. . .
نمیای پایین؟؟؟⇑. . .
هیشکی پیشش نیست...⇑. . .
دلش شکسته...⇑. . .
امروز تنها تراز هر روزه دیگه ای شده...⇑. . .
خدایا...؟؟؟⇑. . .
همین الان میخوامت!!! ⇑. . .
میای پیشم؟؟؟⇑. . .
میای یه ذره باهات حرف بزنم؟؟؟⇑. . .
هیچ کسیو امروز ندارم...⇑. . .
تنهام...⇑. . .
خیلی تنها...⇑. . .
خدایا...⇑. . .
اشکامو پاک میکنی؟؟؟⇑. . .
تو دیگه ترکم نکن...⇑. . .
منم ببر پیش خودت
لطفا.....

دلم واسه خودم تنگه …

گاهی دیدن یک عکس دونفره تو رو یاد اون نمی ندازه !


تورو یاد خودت می ندازه …


که چقدر شاد بودی ، که چقدر خندون بودی ،

که چقدر جوون بودی !

گاهی آدم ها دلشون فقط برای خودشون تنگ می شه …


دلم واسه خودم تنگه …

ﺑﺪ ﻧﺎﻡ شدم..


"ﻋﺎﺷﻖ"ﺷﺪﻡ ﻭ"ﻋﺸﻖ"
ﻣﺮﺍ ﺑﺪ"ﻧﺎﻡ" ﮐﺮﺩ...!!
"ﺩﺍﺭﻭﻏﻪ"ﺷﻨید ﻭ ﻣﺮﺍ
"ﺯﻧﺪﺍﻥ" ﮐﺮﺩ
ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ "ﺯﻧﺪﺍﻥ"
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ"ﻧﺎﻟیدم"
"ﻋﺎﺷﻖ"ﺷﻮﺩ ﺁﻧﮑﺲ
ﮐﻪﻣﺮﺍ"ﻋﺎﺷﻖ" ﮐﺮﺩ

باهَم..

✘مَنو غَم✘

!?اون دوتاباهَم?!

♚توبَغَلِ هَم♚

★لَباشون روهَم★

♤قَه قَه هاشون باهَم♤

♞گِریِه هایِے من♞

⚄باصِدایےِ بْلَند⚄

⇜هــــــــه⇝

♬بِخَندین بِه مــــَن♬

آنقدر دل دل کردم که ..

"تو"
عشق میخواستی
من دل

"تو"
آغوش میخواستی
من
دل

"تو"
بوسه میخواستی
من
دل
....
آنقدر دل دل کردم
که
رفتی..

عشق ممنوعه ..

ممنوعه ها
همیشه زیبا هستند

مثل نگاه تو، برای من
مثل لبان من، برای تو

مثل عشق،برای ما

نهایت شب

من از نهایت شب حرف میزنم
و از نهایت تاریکی

اگر به خانه من آمدی
برای من ای مهربان چراغ بیار

و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه
خوشبخت بنگرم

یادمون باشه همیشه ..

یادمون باشه همیشه ذره ای
حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود"
کمی کنجکاوی پشت "همین طوری پرسیدم"
قدری احساسات پشت "به من چه اصلا"
و اندکی درد پشت "اشکالی نداره" هست

سال نو پیشاپیش مبارک

بهـــــار سال نــو آمــد ، خـُـم و خمخانه می خواهم
بــــرای روز بــــارانی ، دلـــــــی دیـــوانه می خواهم

میــان کــوچه بــــاغ دل ، کنـــــار ســــــاقی عــــاقل
غــــزلخوان نــــگاه تـــو ، مــِـی و پیمانه می خواهم

بــه فصـــــل مستی بلبل ، کــــــــنار لالـــه و سنبل
بــرای هم رهی بـا گــل ، پـــری پــروانه می خواهم

نگــاهت پـرده مستان ، دو چشمت سوژه ی رندان
بــــرای سجــده بــــر رویت، بتــا بتخانه می خواهم

سحـــر بــا نــام فروردین ، بــه دور از غصه و از کین
شبیه خســرو شیرین، تــو را مستانه می خواهم

عـــروس قصه های مـــن ، صـــدای ساز و نای من
از آن لب های شیرینت ، کمی عیدانه می خواهم

توبه..

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم

که دگر باز از این گونه خطاها نکنم

بوسه دادی و چو برخواست لبت از لب من

توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم !

تیـــــغ روزگار..

تیـــــغ روزگار، شاهـــــــــرگ کلامم را چنان بریده که ســکــــــــــــــــوتم بند نمے آید ...

این روزها هـــــــیچ درے به رویم باز نیست جز در پاکت سیــــــــــــــــــــگارم؛

در حیاطی خلوت خاکســـــتر سیــــــــگارم را به زمین میتکاندم تا به دنیا بفهمانم چیزے نیست جز زیر سیگارے ...!

روی سنگ قبرم..

بعد مرگم بر روی سنگ قبرم ؛ نه نام بنویسید ، نه نشانی !

فقط بنویسید

اینجا کسی خوابیده که روزی هزار بار مُرده و زنده شده

بنویسید

اینجا قبر یک نفر نیست

...

اینجا یک تن به همراه هزاران آرزوی زنده به گور شده خوابیده

اصلا بنویسید

اینجا کسی دفن شده که قبل از زنده بودنش ، مُرده بوده

بنویسید

او زندگی نکرد ، او هر روز مُرد ،او هر لحظه میان این مردم جان داده

...
آری با خط درشت بنویسید:

اینـجا یـک نفـر بد جـوری مُـرده

<< 1 2 3 4 5 ... 14 >>
Instagram