کلـبه عشـــق

فعلا نمیام دیگه منتظرم باشید..

  • از سربازه پرسیدم :
    چطور شد اومدی سربازی ؟؟
    گفت :من مرد سربازی نبودم
    دلش با دیگری بود دست به سرم کرد و فرستادم..

Instagram