X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کلـبه عشـــق

این دنیای نامــــ ♪ ــــــرد

دلــــــــــم برا روزایی که نمیشناختمت تنگ شده!!!

روزایی که بهم میگفتیم شما!!!

روزایی که دسته همو نمیگرفتیم !!!
روزایی که اگه میخواستیم پیش هم بشینیم یه وجب بینمون فاصله بود!!!
روزایی که از یه ثانیه بعدمون خبر نداشتیم ولی برا چند ماهه بعدمون حرف میزدیم!!!
روزایی که از کجا تا کجا میرفتیم تا فقط چند دقیقه همو ببینیم!!!
روزایی که هرروز از هم میپرسیدیم چقدر دوسم داری؟؟؟ تنهام نمیزاری؟؟؟
روزایی که اسمه همدیگرو همه چی سیو میکردیم جز اسم خودمون!!!
روزایی ک تو بارون منتظرت بودم!!
روزایی کـــــــــه…..
کاش هیچوقت نمیشناختیم همو!!!
من که باختم!!! توام باختی؟!! کی برده پس؟؟؟
این دنیای نامـــــــــــرد

تتگت شدم...

امروز خاطراتت را سوزاندم اما!
بوی خوش هیزمش
بیقرارم کرد اتفاق تازه ای نیست!!
دوباره دل تتگت شدم...

هرزه نیست..

هرزه نیست اگر گذاشت او را ببوسی

خواست تا بدانی

حس دوست داشتنت

اینقدر قوی بود که از تمام

اعتقاداتش گذشت...

داستان زندگی ..

می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم 

یکی بود ، یکی نابود

خلاصه اش می شود : دوستت دارم

پستچی ..

امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد 

یا باید خانه مان را عوض کنم 

یا پستچی را ! 

تو که هر روز برایم نامه می نویسی ، مگه نه . . .

ماه..

تــو ... 


مــاه را دوســت داری ... 


مــــــن 


مـاه هــاست کـــه تـــو را ...

" زندگـــــی "

" زندگـــــی " 

معنـــی پیچیده ای نــدارد ! 

همین که " تـــــو " باشــی . . . 

این ، تمـــــــام زندگی است ... !

بـآ مِن رآه بیآ ..

صِدایِ گــآم هآیِ تـُــ♥ـــو ضَرَبــآنِ زِندِگـیِ مَن اَست 


بـآ مِن رآه بیآ 


بآ تُــ♥ــو تِشنِــه یِ زِندِه بودَنَـم ...

مکـــث میکنـــــم ... !

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ... 

مکـــث میکنـــــم ... ! 

انگـــــار در " زیباییـــ ــت " چیـــــزی را 

جـــــا گذاشتـــــه ام ! 

مثلــــــــــا... 

در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش ♥♥♥ 

در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥♥♥

آدمهـــا از دور..

مدتیــــست دلم شکســــته از همان جای قبلـی … ! 
کاش میشد آخر اسمــت نقطه گذاشت تا دیگر شــــروع نشوی … ! 
کاش میشـــــــد فریاد بزنم : ' پایــــــان ' 
دلم خیـــــــلی گرفته اســـت ………….. 
اینجا نمیتـــــوان به کسی نزدیـــــــک شـــــــد … 
آدمهـــا از دور دوست داشتــــنی ترنــــد … !
Instagram