کلـبه عشـــق

جای خالی ...

بهانه ...

تنهایی,...

چه کسی گفته که من تنهایم ؟
من ٬ سکـوت ٬ خاطرات ٬ بغض و اشک همیشه با همیم ...
بگذار تنهایی از حسودی بمیرد !

روح بیمار..

♪ ♪ ♪                                                                                                                                                                                                                  دود سیگار 
با یه روح بیمار 
عکس دونفره ی ما روی دیوار و اشکایی که 
میچکه روی گیتار!

همه را متقاعد کردم بجز خودم..


من عاشق نیستم

فقط وقتی حرف تو می شود

دلم سیگار می خواهد

تا بغضم را با دود قورت بدهم

همین...


تقریبا همه را متقاعد کردم

که دیگر دوستت ندارم!!!

الان فقط مانده خودم را قانع کنم...

درد..

امروز باورم شد
که برای بعضی درد ها
نه میتوان گریه کرد...
نه میتوان فریاد کشید...
برای بعضی دردها فقط میتوان 

نگاه کرد و بی صدا شکست...

دلشکسته ..

دل شکسته ای کنار پنجره سیگار میکشید..
خسته بود..
انقدر خسته که یادش رفت
بعد از اخرین پک سیگار را به پایین پرت کند...
نه خودش را..

به سوی تنهایی ...

رفتم
نخواست که بمونم
صدایم نکرد
نگفت
: نرو٬ برگرد !
 و من رفتم ! رفتم به سوی تنهایی
و انتظار شنیدن صدای او
 که بگوید دوستت دارم
 برگرد . . .

چـــــرا قشنــــــگتر است؟؟

کلافه کـــــرده ای مــــــرا
چـــــرا همیشه لبـــــخند هایت
از نوشته های من قشنــــــگتر است؟؟

دلم جاده میخواهد..!

دلــــــــــــم جــــــاده ای مــــی خــــواهــــد

کــــه بــــبــــرد مـــــــرا ...

و بـــــرنــــگـــــردانـــــد هــــرگــــز !!
Instagram