X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کلـبه عشـــق

به خدا خیلی درد داره . . .

خیلی سخته نگه داشتن بغض پشت تلفن...!!!


مخصوصاً وقتی که میخواهی نفهمه هی قورتش میدی هی . . .


اما آخرهم چیکه چیکه اشکات گونه ها تو خیس میکنه


اون موقع ست که یهو تلفنُ قطع میکنی بعدشم میگی خودش قطع شد


به خدا خیلی درد داره . . .

نبار لعنتی ..

نبار باران

نبار لعنتی

عشقم با دیگری بیرون است

خیس میشود

میترسم سرما بخورد

رویاهایم را امشب میگذارم پشت در

رویاهایم را امشب میگذارم پشت در
بیچاره رفتگر ٬ چه بار سنگینی داره ...


خیلی سخته که بخوای با اب خوردن
بغضت رو بفرستی پایین
اما یه دفعه اشک از چشات جاری بشه......

مهلت بده لعنتی ..

مهلت بده لعنتی . . . .قبول . . . . میروم . . .
فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم . . . . 

بگذار فردا برسد ..

من ماندم و حلقه طنابی در مشت
با رفتن تو به زندگی کردم پشت
بگذار فردا برسد می شنوی
دیروز غروب ٬ عاشقی خود را کشت

چرا ترک کنم..؟!!

چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد می زند نبودنت را؟

که در دست می گیرم بدن نرمش را جای دست های سردت

درونم که می فشارد ریه هایم را  ذره ذره می پوساند

مثل تو بیچاره دلم با هر که لحظه ای نشست عاشقش شد

و درد دل هایش را باور کرد اما نمی دانست که این روزها دیگر وفا معنایی ندارد

من را از مرگ نترسانید

من را از مرگ نترسانید

آدمی که هرروز چند بار با هر سیگار می میرد

و با سیگار بعدی جان می گیرد از مرگ هراسی ندارد!

یادته..؟!

یادته می گفتی یک نخ روشن کن دوتایی بکشیم ؟

از وقتی رفتی به یادت تمام سیگار ها رانصفه می کشم

این سیگاری که ...

این سیگاری که می کشم...
همان فریاد هایی است که نمی توانم بزنم...
همان حرف هایی که یارای گفتن به کسی ندارم...
همان دلتنگی هایی که روز به روز پیرم میکند...
همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش...
همان تنهایی هایی که کسیُپرش نمی کند...
هــــمــــان درد هــــایی کــــه درمـــــان نــــــدارند...

مستی امسب من....

باز هم امشب مست کردم انقدر مستم که به دور آسمان میچرخم...
آنقدر مست کرده ام که دست به دسته غم هایم می رقصم...
آنقدر مست کرده ام که برای لحظه ای دوباره عاشقت شدم...
آنقدر مست کرده ام که بی اختیار میگریم......
بی لیاقت ببین چه کرده ای....

امان!!

امان از روزی که سیگار بخاطر کسی بیاد گوشه لبت
که بخاطر همون سیگارو ترک کرده بودی ...

اینو یادت باشه ....

اینو یادت باشه
بوی سیگار میرزه
به بوی ادکلن گرون خیلی ها

حسرت یک لحظه....

امشب سیگارم روشن تر است...
چون کام هایم سنگین تره
من این سیگار را داغ کرده است...
حسرت یک لحظه نکشیدن سیگار
بعد از خیانتت در دلم مانده...

می ترسیدم..

می ترسیدم..
مثلِ یادگارِ اولین بوسه های سیگار مرا به کامِ خود می کشاند
اعتیاد٬ اعتیاد است!
حالا هرچه که می خواهد باشد...
ثانیه ها می رودَو من به خیال خام خود
میبوسمت در رویایی که آغشته به دود است

تو نیستی...

تو نیستی...
اما هرزهگی هایت با من است
در خم خیـــالم با عرق و سیــــگار هم آغوشم
حوصله ای نیست
رد پایت جا مانده در ذهنـ
اتاقم دیگـــر نیستم رفتنیـــم....

سیگــــــــــــار نمیخوام !!

سیگــــــــــــار نمیخوام !!
امــــــــروز هوس با تـــــــو بودن دارم . . .
هوس غرق شدن در آغوش تـــو
هوس بوسیدن لبــــــــ های شیرین تو ؛ نه بوسدن تلخ سیگــــار
هوس عطر گرم تن تو ؛ نه بوی تند سیگـــــــــار
و هزاران هوس دیـگــــــــــر . . .
من با این همه هوس ذره ای هم احساس گناه نمی کنم

قدری وفاداری قدری دلداری قدری ....

لب سیگار بر لب هایم بود
در شب هایی که رهایم کردی
کام داد به جای ٬ آن همه ناکامی
این همدم شب بیداری
کاش تو هم یاد می گرفتی
از این دشمن جانم
قدری وفاداری قدری دلداری

خداحافظی کن و برو...

خداحافظی کن و برو...
دیگر نه تو را میخواهم و نه حضورت را در کنارم...
فقط پاکتی سیگار میخواهم که بعد از رفتنت در غم نبودنت با من شریک شود...
فقط لیوانی مشروب میخواهم که مرا از تمام خاطراتت لاقل برای چند ساعت رها کند...
فقط یک آهنگ میخواهم که اشکهایم را سرازیر کند...
و شاید فقط یک مرگ بخواهم که مرا کمی آرام کند..

پیک آخر ...

آخرین پیک مشروب را سر میکشم تلخ است....
مثل تلخی آخرین بوسه
هنوز هم طعم لبهایت مرا دیوانه میکند
اما تلخی سیانور درون آخرین پیک مشروب
همه چیز را از یادم برد
پیک آخر ...
نفسهای آخر...

از خودمُمتَِنِفــــــــــــَرم

از خودمُمتَِنِفــــــــــــَرم
بــــــــَــرای اینکـــــــه
هنوز به تــــــــــــو فکر میکنم
هنوز نِگـــَـــــــــــــــرانت می شوم
هنوزِدلَتـــنــــــــگــــــَت می شوم َ
و
هنوز دوستت دارم از خودمُمتَِنِفــــــــــــَرم

Instagram